Registratie in Amsterdam

De Wet Toeristische Verhuur is per 1 januari 2021 in werking getreden en Amsterdam is de eerste stad in Nederland die, als onderdeel van deze wet, een registratiesysteem introduceert. Wij steunen de gemeente Amsterdam en de implementatie van registratie vrijwillig omdat we bij willen dragen aan het succes van dit nieuwe systeem en ervoor willen zorgen dat de gemeente over de inzichten beschikt die zij nodig heeft om vakantieverhuur effectief en proportioneel te reguleren.

Geen registratienummer, geen advertentie

Om registratie in Amsterdam tot een success te maken, hebben we een voorlichtingsprogramma voor hosts opgezet om hen te informeren over hoe de wet werkt, zodat ze zich tijdig kunnen registreren. We moedigen iedereen aan om de regels op te volgen.

Bestaande hosts moeten zich voor 1 oktober 2021 registreren, tenzij ze recht hebben op een vrijstelling, zoals hotels.
Nieuwe hosts kunnen vanaf 1 april enkel een advertentie aanmaken met een registratienummer, tenzij ze recht hebben op een vrijstelling, zoals hotels.
De periode april tot en met oktober is een voorlichtingsperiode van zes maanden waarin hosts geïnformeerd worden over het registratiesysteem.
Advertenties die verplicht zijn om een registratienummer te tonen maar hier niet aan voldoen worden vanaf 1 oktober 2021 automatisch gedeactiveerd.

Hoe het werkt

Stap 1: Registreren bij de gemeente

Alle hosts, behalve hosts die zijn vrijgesteld zoals hosts die een advertentie hebben voor een hotel, kunnen zich vanaf 1 april 2021 bij de gemeente Amsterdam registreren. Registratie gebeurt via een online formulier op de website van de gemeente Amsterdam, is gratis en neemt slechts enkele minuten in beslag. Hosts ontvangen hun registratienummer direct.

Stap 1: Registreren bij de gemeente

Alle hosts, behalve hosts die zijn vrijgesteld zoals hosts die een advertentie hebben voor een hotel, kunnen zich vanaf 1 april 2021 bij de gemeente Amsterdam registreren. Registratie gebeurt via een online formulier op de website van de gemeente Amsterdam, is gratis en neemt slechts enkele minuten in beslag. Hosts ontvangen hun registratienummer direct.

Stap 2: Registratienummer toevoegen aan advertentie

Hosts die hun registratienummer hebben verkregen dienen dit nummer toe te voegen aan hun advertentie. Na het inloggen op hun account worden hosts gevraagd om die details toe te voegen onder de tab Beleid en Regels. Wanneer hosts dat proces hebben doorlopen en afgerond zal het registratienummer zichtbaar zijn op hun advertentiepagina’s, tenzij zij hebben aangegeven vrijgesteld te zijn omdat ze bijvoorbeeld een advertentie hebben voor een hotel.

Stap 2: Registratienummer toevoegen aan advertentie

Hosts die hun registratienummer hebben verkregen dienen dit nummer toe te voegen aan hun advertentie. Na het inloggen op hun account worden hosts gevraagd om die details toe te voegen onder de tab Beleid en Regels. Wanneer hosts dat proces hebben doorlopen en afgerond zal het registratienummer zichtbaar zijn op hun advertentiepagina’s, tenzij zij hebben aangegeven vrijgesteld te zijn omdat ze bijvoorbeeld een advertentie hebben voor een hotel.

Verantwoord Verhuren

Wij moedigen hosts aan om zich op de hoogte te stellen van hun verantwoordelijkheden, zoals de vergunningplicht voor vakantieverhuur en bed & breakfasts, en daarom hebben we een Verantwoord Verhuren pagina samengesteld om hosts een handig overzicht te geven van verschillende wetten, regelgeving en praktische tips die mogelijk van toepassing zijn op hosts in Amsterdam.