Badbryggan vid Hjälmaren.Promenadvägen ner till sjön.
Ett hammocktält under äppelträden i Slyte.
Ett hammocktält under äppelträden i Slyte.
1 guest
1 bedroom
1 bed
1 bath
1 guest
1 bedroom
1 bed
1 bath
Please set the number of adults.
Adults
1
Please set the number of children.
Children
Ages 2 - 12
0
Please set the number of infants.
Infants
Under 2
0
1 guest maximum. Infants don’t count toward the number of guests.
You won’t be charged yet
Sjölunda in Slyte is a small farm with a view of Hjälmaren. We are interested in the sustainable future and practice permaculture. We build in straw and mud, keep sheep, horses, hens, ducks and beans in toplist cups. In the yard there is also training of field dogs and drivers. Slyte's beach is an excellent starting point for those who want to kayak in Hjälmaren. The landscape is a varied cultivation landscape with many spruce forests invaded. Around the farm, the forest has key biotope protection. Bring your own sleeping bag.
translated by Google

Sjölunda i Slyte är en liten gård med utsikt över Hjälmaren. Vi är intresserade av hållbar framtid och praktiserar permakultur. Vi bygger i halm och lera, håller får, hästar, höns, ankor och bin i topplistkupor. På gården bedrivs även utbildning av vallhundar och förare. Slytes badstrand är utmärkt startpunkt för dig som vill paddla kajak i Hjälmaren. Landskapet är ett varierat odlingslandskap med mycket ädelskog insprängt. Runt gården har skogen nyckelbiotopsskydd. Ta med egen sovsäck.

The space

You should bring your own sleeping bag if you do not want to sleep with only a wool blanket and sleeping bag. We try to benefit the biodiversity around us and here you can enjoy the bats that chase at night, hear the crash warns and watch the King of Eagles fly. The fox wanders across the courtyard from the morning edge in the hope that we forget to close the door door. Household crops are increasingly characterized by perennial plants. The sheep have many functions like sliders, wool and meat producers, and they deserve their livelihood as a breeding animal for students.
translated by Google

Du ska ha med egen sovsäck om du inte vill sova med endast en yllefilt och liggunderlag. Vi försöker gynna den biologiska mångfalden omkring oss och här kan du njuta av fladdermössen som jagar på natten, höra spillkråkans varningsläten och se kungsörnen flyga. Räven vandrar över gården frampå morgonkanten i hopp om att vi glömt stänga hönshusdörren. Husbehovsodlingarna präglas allt mer av perenna växter. Fåren har många funktioner som slyröjare, ull- och köttproducenter och att de förtjänar sitt levebröd som vallningsdjur för elever.

Guest access

The garden with seating both under the sky and ceilings is of course available to you as well. In the house there is a bathroom with shower. There is also an outdoor pump with separate urine / faeces. It is a few minutes walk through the hills down to the beach where there is a dock to take a dip from.
translated by Google

Trädgården med sittplatser både under bar himmel och under tak är självklart tillgänglig för dig också. I huset finns det badrum med dusch. Det finns även ett utedass med separerat urin/fekalier. Det är ett par minuter promenad genom hagarna ned till badplats där det finns brygga att ta ett dopp ifrån.

Interaction with guests

If you are interested, you are welcome to take part in the activities at the farm. Special interest in construction with clay / clay pads or wool crafts? If so, we can arrange a course opportunity for an extra cost. To book a field training or leave a field dog on training please contact Minou Green directly: (URL HIDDEN)
translated by Google

Om du har intresse är du välkommen att ta del av verksamheten på gården.
Specialintresse för byggande med lera/lerputs eller ullhantverk? Säg då till så kan vi ordna kurstillfälle mot en extrakostnad. För att boka vallningsträning eller lämna vallhund på träning så kontakta Minou Green direkt: (URL HIDDEN)

Other things to note

There are many animals living here. Chickens and ducks go free. Dogs and cats also move more or less freely. If you bring a dog, keep it connected outdoors. Animal sounds and bajsar ...
translated by Google

Det bor många djur här. Höns och ankor går fritt. Hundar o katter rör sig också mer eller mindre fritt. Om du tar med hund så ska den hållas kopplad utomhus. Djur låter och bajsar...


Amenities

House Rules
No smoking
Not suitable for pets
No parties or events
Not safe or suitable for children (0-12 years)

Cancellations

Availability
1 night minimum stay

No reviews (yet)

This home doesn’t have any reviews. If you stay here, your review will appear here.

Örebro, SwedenJoined in January 2015
Ann User Profile

The neighbourhood

Similar listings