Skip to content

Top bakery recommendations from locals

Bakery
54/11 Ulitsa Vorovskogovanil-sochi.ru
 • 2 locals recommend
Restaurant
3 ul. Vorovskogopromenad-sochi.ru
 • 3 locals recommend
Deli / Bodega
 • 2 locals recommend
Bakery
5 Ulitsa Sadovayavanil-sochi.ru
 • 1 local recommends
Bakery
184/2 Vinogradnaya Stvanil-sochi.ru
 • 1 local recommends
Florist
29/18 Ulitsa Vorovskogowww.sladkibyket.ru
Bakery
59 Gagarina Streetwww.sochi-hleb.ru
 • 1 local recommends
Café
77а Street Krymskayavk.com
 • 3 locals recommend
Bakery
22-а Moskovskaya ul.
 • 1 local recommends
Café
7 Navaginskaya Ulitsavk.com
 • 1 local recommends
Bakery
6а Ulitsa Leninawww.instagram.com
 • 1 local recommends
Bakery
26 Ulitsa Darvina
 • 1 local recommends
Café
9 Navaginskaya Ulitsa
 • 1 local recommends