Skip to content
Showing you results for "Sơn Trà, Da Nang"

Food and restaurants in Sơn Trà

Top restaurants

Seafood Restaurant
 • 41 locals recommend
Vietnamese Restaurant
23 Hoàng Diệu
 • 28 locals recommend
Rock Club
 • 9 locals recommend
Seafood Restaurant
 • 15 locals recommend
Seafood Restaurant
 • 17 locals recommend
Pizza Place
8 Đường Hoàng Văn Thụpizza4ps.com
 • 9 locals recommend
Restaurant
4 Lê Duẩnamthuctran.vn
 • 8 locals recommend
Restaurant
4 Bạch Đằngwww.madamelan.vn
 • 19 locals recommend

Cooking classes

Cafes

Coffee Shop
98-96 Bạch Đằngcongcaphe.com
 • 24 locals recommend
Café
 • 10 locals recommend
Souvenir Shop
34 Bạch Đằngwww.danangsouvenirs.com
 • 7 locals recommend
Café
07 Bạch Đằng
 • 2 locals recommend
Café
188 Bạch Đằngwww.highlandscoffee.com.vn
 • 3 locals recommend
Café
189 Hoàng Diệu
 • 3 locals recommend

Food tastings and tours

Bakeries

Bakery
112 Lê Duẩnbonpasbakery.com
 • 2 locals recommend
Bakery
47 Nguyễn Văn Thoạibahungbakery.com.vn
 • 1 local recommends
Pastry Shop
132 Lê Duẩn
 • 2 locals recommend
Bakery
 • 1 local recommends
Pizza Place
126/30 Nguyễn Duy Hiệu
Café
216 Võ Nguyên Giápfacebook.com
Bakery
502 Hoàng Diệu
0