คู่มือนำเที่ยวของ วิลาสินี

วิลาสินี
วิลาสินี
คู่มือนำเที่ยวของ วิลาสินี

เที่ยว

เป็นสถานที่ท่องเที่ยวในอำเภอคูเมือง
เพลาเพลินรีสอร์ท Play La Ploen
เป็นสถานที่ท่องเที่ยวในอำเภอคูเมือง
เป็นสนามฟุตบอลที่ยิ่งใหญ่ กว้างขวาง และมีชื่อเสียงของจังหวัดบุรีรัมย์
Chang Arena
เป็นสนามฟุตบอลที่ยิ่งใหญ่ กว้างขวาง และมีชื่อเสียงของจังหวัดบุรีรัมย์
เป็นสนามแข่งรถที่ได้มาตรฐาน และใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
6 locals recommend
Chang International Circuit
444 Moo 15
6 locals recommend
เป็นสนามแข่งรถที่ได้มาตรฐาน และใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
เป็นอุทยานประวัติศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่มายาวนาน
Prasat Phanom Rung
เป็นอุทยานประวัติศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่มายาวนาน
สร้างจากศิลาแลงสีชมพู
6 locals recommend
Prasat Muang Tam
6 locals recommend
สร้างจากศิลาแลงสีชมพู
ภูเขาไฟ ที่ดับสนิทแล้ว
Khao Kradong Forest Park
ภูเขาไฟ ที่ดับสนิทแล้ว
Wat Pa Khao Noi