Skip to content
Temple

Wat Pah Nanachat

1 local recommends

Tips from locals

Phongkorn
Phongkorn
December 23, 2015
หลีกหนีความวุ่นวายในสังคมปัจจุบัน สู่ความสงบเงียบและธรรมชาติ ได้มีโอกาสทำบุญ และนั่งวิปัสนากรรมฐานทำให้จิตใจสงบขึ้น เหมาะแก่การพักผ่อนเพื่อทำให้จิตใจสบาย
Location
Bung Wai, จ.อุบลราชธานี 34310