Skip to content
Point of Interest

באולינג נשר ניהול בע"מ

Location
53 HaTa'asiya St
Nesher, Haifa District 36888
Phone050-789-1899