Skip to content
Art Gallery

ล้านนาเทวาลัย Lanna Devalai

1 local recommends
Location
ท่าวังตาล, จ.เชียงใหม่ 50140
Phone+66 82 589 8575
Hours of Operation statusClosed · Opens Thursday 9:00 AM

Tips from locals

Sikarin
Sikarin
May 18, 2017
เป็นบ้านของคุณทมยันตี นักเขียนชื่อดังของเมืองไทย และอยู่ใกล้กับบ้านพักมากสามารถขี่จักรยานไปชมได้ อาคารตกแต่งแบบล้านนา สวยงามโล่ง หอกลางประดิษฐานเทวรูปสำคัญทางฮินดู ซึ่งผู้ทำงานในวงการบันเทิงและราชการมักเดินทางมาขอพรและสำเร็จทุกราย