Skip to content
School

Đại Học Kinh Tế TP.HCM

Location
91C Ba Tháng Hai
Ho Chi Minh City, Hồ Chí Minh
Phone08 3829 5299
Websiteueh.edu.vn